Privacy Statement

032018

Bekijk de folder

Privacy Statement

Indien u door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of email kenbaar te maken via:

Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f.
Telgterbuurtweg 30
3853 PE Ermelo
T: 0341-560414
F: 0341-563545
[email protected]

032018

Bekijk de folder