Algemene voorwaarden

032018

Bekijk de folder

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de klantenkaart van Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f.. Het klantenkaartprogramma wordt uitgevoerd door Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f.. De houder van de klantenkaart van Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f.. , verder te noemen “de klantenkaarthouder”, heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm. Dit betekent dan de klantkaarthouder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

Aanvragen
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan de klantenkaart van Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f.. aanvragen door de kaart op te halen bij de kassa van ons tuincentrum en deze te registreren via onze website (www.groencentrum.net). Verder is het mogelijk voor de mensen die geen internet hebben zich aan te melden bij de kassa van Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f.. Ter plekke kan een registratieformulier ingevuld worden waarmee Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. de registratie kan uitvoeren. De aanvraag wordt door Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f.. beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De Klantenkaart is meteen te gebruiken voor het sparen van punten. Per woonadres kan er maximaal 1 klantenkaart worden aangevraagd.

Mogelijkheden
De klantenkaart van Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen bij Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f.. Deze voordelen worden door Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. bepaald. Voor klantenkaarthouders kunnen daarnaast speciale acties en activiteiten worden georganiseerd. Deze acties en activiteiten zijn alleen voor klantenkaarthouders. Als kaarthouder kunt u profiteren van voorverkopen en wordt u op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de Bosrand klantenkaart krijgt u alleen op vertoon van deze kaart bij de kassa. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

Eigendom van de klantenkaart
De klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik, de klantenkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart laten innemen. Indien de pashouder de klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren bij Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. De borg zal dan verrekend worden.

Wijziging en beëindiging
Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. behoudt zich het recht voor om de aan de klantenkaart verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. behoudt zich tevens het recht voor, het klantenkaartprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in het tuincentrum van Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. en/of op onze website. Tevens behouden wij ons het recht voor om een klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen. Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. en staat niet open voor discussie

Spaarsysteem.
Bij elke € 5,00 die de klant besteedt, ontvangt hij/zij een spaarpunt. Elke spaarpunt is € 0,25 waard. Deze punten kunnen, vanaf een volgende aankoop, vanaf 20 punten ingewisseld worden. Alvorens de punten kunnen worden ingewisseld dient de klantenkaart aangemeld te zijn door het inschrijfformulier op onze website in te vullen.

U kunt de gespaarde punten terugvinden op www.groencentrum.net en op de app van Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. die u gratis kunt downloaden en uiteraard kunt u ze bij de kassa opvragen.

Uw gespaarde punten zijn onbeperkt geldig Op artikelen die met punten betaald worden, kunnen geen punten gespaard worden. U spaart géén punten op aanbiedingen, acties en afgeprijsde artikelen, cadeaukaarten, diensten, arbeid, hovenierswerkzaamheden, bezorgingen, horeca en workshops. Punten kunnen alleen worden gespaard over aankopen betaald aan de kassa van Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. Het is niet mogelijk om punten te wisselen tegen contant geld. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. kan bij het retourneren van een aankoop een op grond van de klantenkaart genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de klantenkaarthouder verrekenen.

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de klantenkaart van Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f.. zijn we gerechtigd een aan de klantenkaart gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de klantenkaarthouder terug te vorderen.

Bij verlies of diefstal van uw klantenkaart kunt u bij de kassa een nieuwe aanvragen. Klantenkaart vergeten? Met de digitale Bosrand app heeft u de digitale klantenkaart altijd bij u wanneer deze is aangemeld.

Persoonlijke gegevens en privacy
De door de klantenkaarthouder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het gegevensbestand van Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. kan de gegevens gebruiken voor het persoonlijk informeren van klantenkaarthouders over extra voordelen. Persoonsgegevens worden door Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. nooit aan derden verstrekt, tenzij Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. daartoe wettelijk wordt verplicht.

Wanneer de gegevens van de klantenkaarthouder wijzigen, de klantenkaarthouder geen informatie over de voordelen van de klantenkaart meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het klantenkaartprogramma wenst te beëindigen, kan de klantenkaarthouder dit melden via de website van Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f.. door het hiervoor bestemde wijzigingsformulier in te vullen. Uiteraard kan het afmelden ook aan de kassa bij Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. geschieden.

Aansprakelijkheid
Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de klantenkaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/ of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de klantenkaart. Bovendien is Groencentrum Lammert van Nijhuis v.o.f. niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de klantenkaart.

032018

Bekijk de folder